Május 19-i határozatok

2016. május 19-i határozatok

 

2/2016/05/19. napirendi pont: Bene Gabriella – Egyesület elnökségi tag – Beszámol az AGY Tanoda és az AGY Iskola Egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

AGY Tanoda mérlegszerinti eredménye, forrásainak összege és a tárgyévi eredmény (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

AGY Iskola Egyesület mérlegszerinti eredménye, forrásainak összege és a tárgyévi eredmény (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

3/2016/05/19. napirendi pont: Bene Gabriella – Egyesület elnökségi tag – ismerteti az AGY Tanoda és az AGY Iskola Egyesület 2016/2017. évi költségvetését

AGY Iskola Egyesület 2016/2017 évi költségvetés (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.
AGY Tanoda 2016/2017 évi költségvetés (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

4/2016/05/19. napirendi pont: Vezetői tisztségviselők választása

Pásti Zoltán titkos szavazással megválasztásra került — 2016. június 16-ai hatállyal — az egyesület elnökségébe (21 igen mellett, 1 tartózkodással). Ellenszavazat nincs.

Földesi Tünde titkos szavazással megválasztásra került az egyesület felügyelőbizottságába (21 igen mellett, 1 tartózkodással). Ellenszavazat nincs.

Grászli János titkos szavazással megválasztásra került az egyesület felügyelőbizottságába. (16 igen, 6 ellenszavazat mellett)

5/2016/05/19. napirendi pont: dr. Damjanovic Gábor ismerteti az Alapító okirat tervezett módosítását

SNI-is gyermekek iskolánkban történő oktatásának az Alapító Okiratból való törlése (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

Az iskolába felvehető 130 fő teljes létszám alsó és felső tagozat közötti megoszlásának megváltoztatása (22 igen mellett) elfogadásra került. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

Közgyűlési határozatok