Bemutatkozás

Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (rövidített neve „AGY” Iskola Egyesület) a civil szerveződésű „Kreatív Gyermekműhely” utódaként, 1989-ben jött létre azzal céllal és feladattal, hogy a szentendrei és környékbeli gyermekek közismereti és művelődési oktatásában, nevelésében részt vállaljon.

Az „AGY” Iskola Egyesület a kitűzött célnak megfelelően 1992-ben megalapította az “AGY” Tanoda – Alkotó Gyermekműhely – általános iskolát, amely a meglévő oktatási szervezeti formák mellett alternatív lehetőséget nyújt a tanulásra. A Tanoda első felelős vezetője és alapprogramjának megalkotója Szentendre Pro Urbe díjas polgára, Zaszlavik Jenő tervező grafikus, rajz-művészettörténet tanár volt, akit 2004-ben “emberi és szakmai teljesítménye elismeréseként” és a Tanoda létrehozásáért az Alapítványi és Magániskolák Országos Egyesülete Várhegyi György-díjjal tüntetett ki.

A Tanoda nem jöhetett volna létre Szentendre Önkormányzatának önzetlen támogatása nélkül: az önkormányzat 1992-ben ingyenesen az alapító „AGY” Iskola Egyesület használatába adta a volt “Népfront” házat a Jókai utcában.

A polgári összefogás példás eredményeként 1995-98 között a ház tetőtér kialakítással, előcsarnokkal lényegesen kibővült és jellegzetes, ceruzahegyet formáló tömzsi tornyával már kétszintes, családias, rendkívül esztétikus iskolaként nyitotta meg kapuit. Az iskola a Bükkös-patak melletti gyönyörű környezetben, Szentendre történelmi belvárosában található.

A Tanoda működését indulása óta az intézmény létrehozóinak alapgondolata határozza meg: “A gyermeket önmaga lehetőségein belül olyanná kell tenni, amilyenné lehet – ez az iskola feladata”. Ennek a gondolatnak a jegyében a Tanoda szülői és pedagógusi közössége összehangolt munkával immár 25. éve fejleszti, terelgeti az iskolát. Az Egyesület tagsága számára ma is elengedhetetlen, hogy a fenntartásában lévő iskola diákjai a humán értékek, a reáltudományok mellett a nyelvtanulás fontosságát, a művészeti készségek személyiségfejlesztő erejét már gyermekkorban felismerjék, ezáltal biztos tudással rendelkező, több nyelven beszélő, az egyetemes és nemzeti kultúrát, más népek civilizációját elfogadó, művelt, befogadó és nyitott „európai” polgáraivá váljanak hazánknak. Az Egyesületnek a – szülői közösség teljes egyetértése mellett meghozott – döntése értelmében az iskola 2003 óta csak két tanítási nyelvű osztályokat indít.

A Tanoda fenntartója, az „AGY” Iskola Egyesület fő tevékenysége az „Agy Tanoda” Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működéséhez szükséges feltételekről való gondoskodás, az intézmény fenntartói irányítása. Az „AGY” Iskola Egyesület a Civil törvény 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2011. évi CXC. törvény („Köznevelési törvény”) 74. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott köznevelés közfeladatának a teljesítését közvetlenül szolgáló, a neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel kapcsolatos közhasznú tevékenységet végez. Az Egyesület általános célja: a Köznevelési törvény deklarált alapelveinek megfelelően, a gyermekek képességeinek fejlesztését, tehetségük sokoldalú kibontakoztatását elősegítő, valamint szellemi, testi, lelki egészségét és kultúráját javító nevelésben, közismereti, nyelvi és művészeti oktatásban való részvétel, közreműködés.

Az „AGY” Iskola Egyesület az önkormányzattól átvállalt közhasznú tevékenységet folytat. Az iskola működéséhez szükséges a normatív költségvetési hozzájárulás rendszeres kiegészítése, amely így az önkormányzat helyett az egyesület feladata. Iskolánkban ezért a tanulói jogviszony létesítése és fenntartása az Egyesület és a szülő közötti oktatási megállapodásban meghatározott mértékű egyszeri eszközfejlesztési hozzájárulás és éves fizetési kötelezettség teljesítéséhez kötött, mely az iskola fenntartásának alapfeltétele.

Az Egyesület elsősorban a fő tevékenysége tekintetében megkötött szerződéses bevételeiből, az állami normatív támogatásból, a tagdíjakból, a magánszemélyek és jogi személyek által az Egyesület részére juttatott adományokból, hozzájárulásokból, támogatásokból, rendezvényeinek és a célkitűzéseivel összhangban végzett vállalkozási tevékenységének a bevételéből, valamint esetleges, egyéb jövedelmekből gazdálkodik. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Az Egyesület rendes tagja lehet az Egyesület, illetve az általa fenntartott Iskola alkalmazottja, szerződéses oktatója, illetve az Iskola szülői közösségének azon tagja, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért és akinek gyermeke az Iskola tanulója.

Az Egyesület szervei: legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés; a 7 tagú, az Egyesület ügyvezetését ellátó elnökség és az Egyesület gazdálkodását és közhasznú tevékenységét ellenőrző 3 tagú felügyelő bizottság. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség elnöke, alelnöke, titkára, és további tagjai. A tisztségviselők tevékenységükért díjazásra, költségtérítésre nem jogosultak, azt ingyenesen végzik.

Az Egyesület székhelye: 2000 Szentendre, Jókai utca 3.