Iskolavezetés – nevelő testület

A közoktatási intézmény vezetője az iskola igazgatója.

  • Igazgató: Kovácsné Szomolányi Erika
  • Igazgatóhelyettes: Győri-Daniné Péter Enikő

Az iskola igazgatója vezeti a nevelőtestületet, képviseli az oktatási intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, a fenntartó által a rendelkezésére bocsátott költségvetés keretei között gondoskodik az iskola személyi és tárgyi feltételeiről. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának a működéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért.

Well, the material of the hoodie is very poor. It is made of neilon, which is no​

Név Szak Beosztás
Kovácsné Szomolányi Erika  szakvizsgázott tanító igazgató
2. o. osztályfőnöke
Győri-Daniné Péter Enikő tanár
természetismeret, földrajz, biológia
 igazgatóhelyettes
8. o. osztályfőnöke
Hadházi Orsolya Iskolatitkár
Ádám Anikó tanár
kémia, matematika
Bagdi Katalin tanár
rajz
Bártfai Kertész Barbara tanító
angol, testnevelés
3. o. osztályfőnöke
Dudás Szilvia angol
tanár
Filep Hajnalka tanár
angol, biológia, testnevelés
 7. o. osztályfőnöke
Golaritsné Fixek Andrea tanár
matematika, fizika
Harvey James Brickwood angol
Kovács Noémi tanító, fejlesztő pedagógus 3. o. osztályfőnöke
Malomsokyné Benkó Ágnes tanár
testnevelés, francia
Marsi Katalin tanító 1. o. osztályfőnöke
Németh Iván  

tanár
informatika

 

óraadó
Pavelka Éva tanító 1. o. osztályfőnöke
Sallainé Rigó Erika tanító
ének
4. o. osztályfőnöke
Stuller Marianna tanár
angol, angol kultúra, angol munkaközösség vezető
Szabó Kata tanár
magyar
6. o. osztályfőnöke
Szilágyi Ágnes tanító 4. o. osztályfőnöke
Varga Andrea tanár
történelem
Vámos Rita tanító
angol
2. o. osztályfőnöke
Steiner Edvin Rendszergazda