Iskolavezetés – nevelő testület

A közoktatási intézmény vezetője az iskola igazgatója.

  • Igazgató: Kovácsné Szomolányi Erika
  • Igazgatóhelyettes: Győri-Daniné Péter Enikő

Az iskola igazgatója vezeti a nevelőtestületet, képviseli az oktatási intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, a fenntartó által a rendelkezésére bocsátott költségvetés keretei között gondoskodik az iskola személyi és tárgyi feltételeiről. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának a működéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért.

Név Szak Beosztás

 

Kovácsné Szomolányi Erika

 szakvizsgázott tanító igazgató
1. o. osztályfőnöke
 

 

Győri-Daniné Péter Enikő

tanár
természetismeret, földrajz, biológia
 igazgatóhelyettes
7. o. osztályfőnöke

 

Hadházi Orsolya

Iskolatitkár
 

 

Ádám Anikó

tanár
kémia, matematika
 

 

Bagdi Katalin

tanár
rajz

 

Bártfai Kertész Barbara

tanító
testnevelés

 

Dudás Sylvia

angol
tanár
 

 

Filep Hajnalka

tanár
angol, biológia, testnevelés
 6. o. osztályfőnöke
Golaritsné Fixek Andrea tanár
matematika, fizika
 

 

Harvey James Brickwood

angol

 

Kléri Anita

 szakvizsgázott tanító, fejlesztő pedagógus

 

Kovács Noémi

tanító, fejlesztő pedagógus 2. o. osztályfőnöke

 

Malomsokyné Benkó Ágnes

tanár
testnevelés, francia
 

 

Migléczi Éva

 

tanár
informatika

 

óraadó
 

 

Pavelka Éva

tanító 4. o. osztályfőnöke
 

 

Sallainé Rigó Erika

tanító
ének
3. o. osztályfőnöke
 Stuller Marianna tanár
angol, angol munkaközösség vezető
 

 

Szabó Kata

tanár
magyar
5. o. osztályfőnöke
 

 

Varga Andrea

tanár
történelem
8. o. osztályfőnöke
 

 

Vámos Rita

tanító
angol
Steiner Edvin Gondnok, rendszergazda