Iskolavezetés – nevelő testület

A közoktatási intézmény vezetője az iskola igazgatója.

  • Igazgató: Kovácsné Szomolányi Erika
  • Igazgatóhelyettes: Győri-Daniné Péter Enikő

Az iskola igazgatója vezeti a nevelőtestületet, képviseli az oktatási intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, a fenntartó által a rendelkezésére bocsátott költségvetés keretei között gondoskodik az iskola személyi és tárgyi feltételeiről. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának a működéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért.

Név

Szak

Beosztás

Kovácsné Szomolányi Erika  szakvizsgázott tanító igazgató
1.o. osztályfőnöke
Győri-Daniné Péter Enikő tanár
természetismeret, földrajz, biológia
 igazgatóhelyettes
7.o. osztályfőnöke
Sütőné Szénási Anikó Iskolatitkár
Ádám Anikó tanár
kémia, matematika
Bagdi Katalin tanár
vizuális kultúra, technika
Bártfai Kertész Barbara tanító
angol, testnevelés
2.o. osztályfőnöke
Dudás Szilvia tanár

angol, angol kultúra

Filep Hajnalka tanár
angol, biológia, testnevelés, angol kultúra, informatika
5.o. osztályfőnöke

honlapszerkesztő

Golaritsné Fixek Andrea tanár
matematika, fizika
Harvey James Brickwood angol
Kovács Noémi tanító

angol, fejlesztő pedagógus

2.o. osztályfőnöke
Malomsokyné Benkó Ágnes tanár
testnevelés, francia
8.o. osztályfőnöke
Bernáth Zsuzsanna tanító 4.o. osztályfőnöke
Jobbágyné Martinkovics Beáta  

tanító

 

3.o. osztályfőnöke
Pavelka Éva tanító 4.o. osztályfőnöke
Rigó Erika tanító
ének
3.o. osztályfőnöke
Stuller Marianna tanár
angol, angol kultúra, angol munkaközösség vezető
Szabó Kata tanár
magyar
Varga Andrea tanár
történelem, angol, angol kultúra
6.o. osztályfőnöke
Steiner Edvin rendszergazda
Tassi Nóra tanító 1.o. osztályfőnöke