Iskolavezetés – nevelőtestület

A közoktatási intézmény vezetője az iskola igazgatója.

  • Igazgató: Kovácsné Szomolányi Erika
  • Igazgatóhelyettes: Győri-Daniné Péter Enikő

Az iskola igazgatója vezeti a nevelőtestületet, képviseli az oktatási intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett, a fenntartó által a rendelkezésére bocsátott költségvetés keretei között gondoskodik az iskola személyi és tárgyi feltételeiről. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának a működéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért.

Név

Szak

Beosztás

Kovácsné Szomolányi Erika  szakvizsgázott tanító igazgató


2.o. osztályfőnöke

Győri-Daniné Péter Enikő tanár

természetismeret

földrajz

biológia

 igazgatóhelyettes

8.o. osztályfőnöke

Sütőné Szénási Anikó Iskolatitkár
Ádám Anikó tanár

kémia

matematika

Bagdi Katalin tanár

vizuális kultúra

technika

Bártfai Kertész Barbara tanító

angol

testnevelés

3.o. osztályfőnöke
Dudás Szilvia tanár

angol

angol kultúra

 

Filep Hajnalka tanár

angol

biológia

testnevelés

informatika

6.o. osztályfőnöke

honlapszerkesztő

Golaritsné Fixek Andrea tanár

matematika

fizika

5.o. osztályfőnöke
Ritter-Hajas Ildikó Boglárka tanár

testnevelés

gyógytestnevelés

Kovács Noémi tanító

angol

fejlesztőpedagógus

3.o. osztályfőnöke
Bernáth Zsuzsanna tanító 1.o. osztályfőnöke
Jobbágyné Martinkovics Beáta  

tanító

fejlesztőpedagógus

 

4.o. osztályfőnöke
Pavelka Éva tanító 1.o. osztályfőnöke
Rigó Erika tanító

ének

4.o. osztályfőnöke
Stuller Marianna tanár

angol

angol kultúra

angol munkaközösség vezető

Szabó Kata tanár

magyar

Tassi Nóra tanító 2.o. osztályfőnöke
Varga Andrea tanár

történelem

angol

angol kultúra

7.o. osztályfőnöke
Steiner Edvin rendszergazda