Március 7-i, május 29-i és november 9-i határozatok

2017. március 7-i határozatok

 

1/2017/03/07. napirendi pont: Tagok tagsági jogviszonyának felmondása

A Közgyűlés 20 igen mellett elfogadta Cangesz Mariann, Mentes Anna, Steer Katalin és dr. Várnai Szabolcs tagságának megszűnését. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

2/2017/03/07. napirendi pont: Rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása; az Egyesület tagnyilvántartásának ismertetése, megerősítése

Jham Kulvinder Singh: (20 igen mellett) elfogadásra került a tag felvétele az Egyesület rendes tagjai közé. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

Juhász-Sala Péter: (20 igen mellett) elfogadásra került a tag felvétele az Egyesület rendes tagjai közé. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

Kiss Rita: (20 igen mellett) elfogadásra került a tag felvétele az Egyesület rendes tagjai közé. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

Kazacsay Orsolya: (20 igen mellett) elfogadásra került a tag felvétele az Egyesület rendes tagjai közé. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

A Közgyűlés 23 igen mellett elfogadta az elnök által ismertetett tagnyilvántartást. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

3/2017/03/07. napirendi pont: az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása

A Közgyűlés 23 igen mellett elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

4/2017/03/07. napirendi pont: az Egyesület befektetési szabályzatának elfogadása

A Közgyűlés 24 igen mellett elfogadta az Egyesület befektetési szabályzatát. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

2017. május 29-i határozatok

 

1/2017/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2016. évi éves beszámolójának jóváhagyása, a 2016. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Egyesület 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Iskola 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

2/2017/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó költségvetésének elfogadása, az Egyesület fő tevékenysége kapcsán a fizetési kötelezettség mértékének és annak kedvezményeinek meghatározása

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta az Egyesület 2017/2018. tanévre vonatkozó fizetési kötelezettség és kedvezményeinek változatlan mértékét (az alapösszeg továbbra is 756.000,- Ft-, kedvezmény továbbra is az iskolát látogató további testvérek, a magasabb évfolyamok és a havinál ritkább fizetési gyakoriságra jár az előző tanévivel azonos mértékben). Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta az Egyesület 2017/2018. tanévre vonatkozó költségvetését 146.706.774,- Ft- bevételi, 129.420.504,- Ft kiadási és 17.286.270,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta az Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó költségvetését 110.883.669,- Ft- bevételi, 110.883.669,- Ft kiadási és 0,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

3/2017/05/29. napirendi pont: az éves egyesületi tagdíj mértékének meghatározása

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta a változatlan mértékű éves egyesületi tagdíj összegét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

4/2017/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó beruházási tervének elfogadása

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta az Egyesület és az Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó beruházási tervét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

5/2017/05/29. napirendi pont: döntés az iskola informatikai beruházásáról

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta, hogy az Egyesület 12.000.000,- Ft keretösszeg felhasználásával az Apple-től 22 db laptop-ot és 22 db Ipad-et vásároljon. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

6/2017/05/29. napirendi pont: az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről, valamint az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentések, valamint a Felügyelőbizottság jelentéseinek elfogadása

A Közgyűlés 22 igen mellett elfogadta az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolóját. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

7/2017/05/29. napirendi pont: egyesület céljának módosítása

A Közgyűlés (22 igen mellett) elfogadta az egyesület céljának módosítását oly módon, hogy az kiegészül a két tanítási nyelvű képzés megvalósításával. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

8/2017/05/29. napirendi pont: alapszabály szükséges módosításai, amennyiben az illetékes bíróság az Egyesületet erre felhívja

A Közgyűlés (22 igen mellett) elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.


2017. november 9-i határozatok

 

1/2017/11/09. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondása

A Közgyűlés 19 igen mellett elfogadta Földesi Tünde és Jham Kulvinder Singh rendes tagok jogviszonyának felmondását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

2/2017/11/09. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása

A Közgyűlés 19 igen mellett megszavazta, hogy az egyesület létesítsen tagsági jogviszonyt Zempléni Anitával, Grubits Máriával, Kontra Gáborral, Kontra Zsuzsával, Faragó Zsolttal, Kuslics Jácintával és Szabó Erikával. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

3/2017/11/09. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag visszahívása

A Közgyűlés 23 igen mellett elfogadta Földesi Tünde Felügyelő Bizottságból történő visszahívását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

4/2017/11/09. napirendi pont: új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A Közgyűlés 23 igen mellett Mihalekné Kiss Ritát beválasztotta az egyesület Felügyelő Bizottságába. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

5/2017/11/09. napirendi pont: az AGY Tanoda Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola köznevelési intézmény Alapító Okiratának módosítása

A Közgyűlés 23 igen mellett elfogadta az AGY Tanoda Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola köznevelési intézmény Alapító Okiratának módosítását, mely szerint az Alapító Okirat kizárólag az iskola maximális tanulólétszámát határozza meg, azt a jövőben ne bontsa meg alsó és felső tagozatra. Az iskola maximális tanulólétszáma változatlanul 130 fő. Ellenszavazat, tartózkodás nincs

6/2017/11/09. napirendi pont: beszámoló az Egyesület és az Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó költségvetésének teljesüléséről

A Közgyűlés 24 igen mellett elfogadta az Elnökség beszámolóját az Egyesület és az Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó költségvetésének teljesüléséről. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

7/2017/11/09. napirendi pont: beszámoló a nyári munkálatokról

A Közgyűlés 24 igen mellett elfogadta az Elnökség beszámolóját a nyári munkálatokról. Ellenszavazat, tartózkodás nincs. 

8/2017/11/09. napirendi pont: egyebek

Az egyebek napirendi pont alatt nem merültek fel további kérdések.

 

Közgyűlési határozatok