május 29-i határozatok

2018. május 29-i határozatok

 

1/2018/05/29. napirendi pont:rendes tag tagsági jogviszonyának felmondása

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta dr. Gálfi Sarolta és Kléri Anita rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

2/2018/05/29. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett megszavazta, hogy az Egyesület létesítsen tagsági jogviszonyt Szabó Dalmával, Fischer Ágnessel, Pirovich Beátával és Nobili Ugoval. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

3/2018/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2017. évi éves beszámolójának jóváhagyása, a 2017. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Egyesület 2017. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Iskola 2017. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

4/2018/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó költségvetésének elfogadása, az Egyesület fő tevékenysége kapcsán a fizetési kötelezettség mértékének és annak kedvezményeinek meghatározása.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Egyesület 2018/2019. tanévre vonatkozó fizetési kötelezettség és kedvezményeinek mértékét az alábbiak szerint:

 

  • a tanulók utáni fizetési kötelezettség alapösszege 828.000,- Ft-ra változikaz eddigi 756.000,- Ft-tal szemben,
  • az 5-6. évfolyam évi 48.000,- Ft-os, 7.-8. évfolyam további évi 24.000,- Ft-os felsős kedvezménye 50%-kal csökken,
  • kedvezmény jár továbbra is az iskolát látogató további testvérek és a havinál ritkább fizetési gyakoriságra az előző tanévivel azonos mértékben.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Egyesület 2018/2019. tanévre vonatkozó költségvetését 160.714.098,- Ft- bevételi, 150.119.969,- Ft kiadási és 10.594.129,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó költségvetését 129.273.872,- Ft- bevételi, 129.273.872,- Ft kiadási és 0,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

5/2018/05/29. napirendi pont: az éves egyesületi tagdíj mértékének meghatározása.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta a változatlan mértékű éves egyesületi tagdíj összegét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

6/2018/05/29. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó beruházási tervének elfogadása

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Egyesület és az Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó beruházási tervét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

7/2018/05/29. napirendi pont: az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről, valamint az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentések, valamint a Felügyelőbizottság jelentéseinek elfogadása.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett elfogadta az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolóját. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

Mihalekné Kiss Rita, a Felügyelőbizottság elnöke bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond felügyelő bizottsági tagságáról.

 

8/2018/05/29. napirendi pont: döntés beruházásokról

 

A korábbi pontban felsorolt beruházásokon túl további tárgyalandó nem merült fel.

 

9/2018/05/29. napirendi pont: ingatlannal kapcsolatos kérdések

 

A korábbi pontokban felsorolt beruházásokon túl nem merültek fel az ingatlannal kapcsolatos kérdések.

 

10/2018/05/29. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági új tagjának megválasztása

 

A Közgyűlés 21 igen mellett Kazacsay Orsolyát beválasztotta az Egyesület Felügyelő Bizottságába. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

11/2018/05/29. napirendi pont: a vezető tisztségviselők visszahívása

 

Pásti Zoltán tájékoztatta a Közgyűlést, hogy vezető tisztségviselők visszahívására nem kerül sor, így ez a napirendi pont okafogyottá vált.

 

Faragó Ferenc, az elnökség tagja bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond elnökségi tagságáról.

 

12/2018/05/29. napirendi pont: a vezető tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása

 

Pásti Zoltán tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Bene Gabriella 2018.05.28.-án írásban aznapi hatállyal lemondott az elnökségi tagságáról, Faragó Ferenc pedig a közgyűlés folyamán mondott le elnökségi tagságáról, ezért szükségessé vált új elnökségi tagok megválasztása.

 

A Közgyűlés 21 igen mellett Mihalekné Kiss Ritát és Grubits Máriát beválasztotta az Egyesület elnökségébe, a feladat ellátásáért díjazás nem jár. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

13/2018/05/29. napirendi pont:egyebek

 

Az egyebek napirendi pont alatt nem merültek fel további kérdések.

 

Közgyűlési határozatok