március 20-i és május 30-i határozatok

 

2019. március 20-i határozatok

 

1/2019/03/20. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta Bene Gabriella, Faragó Ferenc, Grászli János, Horváth Krisztina, Máté István és Szatmári Andrea rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

2/2019/03/20. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett megszavazta, hogy az Egyesület létesítsen tagsági jogviszonyt Szakács Adriennel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

3/2019/03/20. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági új tagjának megválasztása

 

A Közgyűlés 19 igen mellett Zempléni Anitát beválasztotta az Egyesület Felügyelő Bizottságába. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

4/2019/03/20. napirendi pont: Alapszabály módosítása

 

A Közgyűlés 19 igen mellett elfogadta az Alapszabály módosítását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

Az Egyesület 2017. május 29. napján kelt Alapszabályának 4.2.1. pontjának 3. franciabekezdésében foglalt rendelkezését – ideértve a korábbi elnökségi tagok nevének felsorolását is – az alábbi rendelkezésre módosítja: „Az Elnökség tagjairól az Egyesület nyilvántartást vezet.”

 

Az Egyesület az Alapszabály 1.7. pontjában foglalt rendelkezésének  „AGY Iskola” Egyesület menüpontja” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: „AGY EGYESÜLET” menüpontja”

 

Az Egyesület Alapszabálya jelen jegyzőkönyv mellékleteként jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

 

5/2019/03/20. napirendi pont: egyebek

 

Az egyebek napirendi pont alatt nem merültek fel további kérdések.

 

  1. május 30-i határozatok

 

1/2019/05/30. napirendi pont: rendes tag tagsági jogviszonyának felmondása

 

Rendes tag tagsági viszonyának felmondására nem került sor.

 

2/2019/05/30. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása

 

Az elmúlt közgyűlés óta senki sem kérte felvételét az Egyesületbe.

 

3/2019/05/30. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2018. évi éves beszámolójának jóváhagyása, a 2018. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Egyesület 2018. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Iskola 2018. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

4/2019/05/30. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó költségvetésének elfogadása, az Egyesület fő tevékenysége kapcsán a fizetési kötelezettség mértékének és annak kedvezményeinek meghatározása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Egyesület 2019/2020. tanévre vonatkozó költségvetését 172.631.619,- Ft- bevételi, 163.709.874,- Ft kiadási és 8.921.745,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó költségvetését 136.958.624,- Ft- bevételi, 136.958.624,- Ft kiadási és 0,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

5/2019/05/30. napirendi pont: az éves egyesületi tagdíj mértékének meghatározása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta a változatlan mértékű éves egyesületi tagdíj összegét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

6/2019/05/30. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó beruházási tervének elfogadása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Egyesület és az Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó beruházási tervét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

7/2019/05/30. napirendi pont: az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről, valamint az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentések, valamint a Felügyelőbizottság jelentéseinek elfogadása.

 

A Közgyűlés 17 igen mellett elfogadta az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolóját. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

 

 

8/2019/05/30. napirendi pont: egyebek

 

Az egyebek napirendi pont alatt felmerült a légkondicionálás kiépítésének lehetősége, Pásti Zoltán egyesületi elnök ígéretet tett, hogy az elnökség megvitatja annak lehetőségét. További kérdés nem merült fel.Közgyűlési határozatok