szeptember 16-i határozatok

2020. szeptember 16-i határozatok

1/2020/09/16. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondása

 

A Közgyűlés 16  igen mellett elfogadta Márkus Attila és dr. Silling Zsuzsanna rendes tagok tagsági jogviszonyának felmondását. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

2/2020/09/16. napirendi pont: rendes tagok tagsági jogviszonyának elfogadása.

 

A Közgyűlés 16  igen mellett megszavazta, hogy az Egyesület létesítsen tagsági jogviszonyt Beleznai Dániellel és Petrov Saroltával. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

3/2020/09/16. napirendi pont: Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett Petrov Saroltát beválasztotta az Egyesület Felügyelő Bizottságába. 1 fő tartózkodott.

 

4/2020/09/16. napirendi pont: a vezető tisztségviselők visszahívása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett visszahívja dr. Silling Zsuzsannát az Egyesület elnökségéből és ezzel dr. Silling Zsuzsanna vezető tisztségviselői megbízatását megszünteti. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

5/2020/09/16. napirendi pont: a vezető tisztségviselők megválasztása és díjazásuk megállapítása

 

A Közgyűlés 17 igen mellett Beleznai Dánielt beválasztotta az Egyesület elnökségébe, a feladat ellátásáért díjazás nem jár. 1 fő tartózkodott.

 

6/2020/09/16. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2019. évi éves beszámolójának jóváhagyása, a 2019. évi közhasznúsági mellékletének elfogadása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Egyesület 2019. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Iskola 2019. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

7/2020/09/16. napirendi pont: az éves egyesületi tagdíj mértékének meghatározása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta a változatlan mértékű éves egyesületi tagdíj összegét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

8/2020/09/16. napirendi pont: az Egyesület és az Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó költségvetésének elfogadása, az Egyesület fő tevékenysége kapcsán a fizetési kötelezettség mértékének és annak kedvezményeinek meghatározása, az Egyesület és Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó beruházási tervének az elfogadása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Egyesület 2020/2021. tanévre vonatkozó fizetési kötelezettség és kedvezményeinek mértékét az alábbiak szerint:

 

  • a tanulók utáni fizetési kötelezettség alapösszege éves 900.000,- Ft-ra változik az eddigi 828.000,- Ft-tal szemben,
  • a kedvezmények köre és mértéke változatlanul marad.

 

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Egyesület és az Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó beruházási tervét. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Egyesület 2020/2021. tanévre vonatkozó költségvetését 181.730.708,- Ft- bevételi, 177.350.548,- Ft kiadási és 4.380.160,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó költségvetését 169.556.799,- Ft- bevételi, 169.556.799,- Ft kiadási és 0,- Ft eredmény összegekkel. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

9/2020/09/16. napirendi pont: az elnök, illetve az Elnökség tevékenységéről, valamint az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentések, valamint a Felügyelőbizottság jelentéseinek elfogadása

 

A Közgyűlés 18 igen mellett elfogadta az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolóját. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.

 

10/2020/09/16. napirendi pont: döntés beruházásokról

 

A döntés beruházásokról napiendi pont keretében nincs további megtárgyalandó.

 

11/2020/09/16. napirendi pont: egyebek

 

Az egyebek napirendi pont alatt nem merültek fel további kérdések.

Közgyűlési határozatok